info@sonmezkonteyner.com.tr    0(507) 616 60 45 gsm
Tel: 0 (312) 818 61 61    Fax: 0312 354 06 84
biz arayalım

Konteyner kiralama şartları için tıklayın...

Kiralama Sistemi Kiralayan ve Kiracıyı Korumak Amacı İle İki Şekilde Çalışmaktadır.


1- Kiracı kiraladığı konteyner/lerin ücretini depozito olarak peşin öder. Kiralama sona erdiğinde kiralayan kira ücretini keserek kalan parayı kiracıya iade eder.

2- Kiracı kiraladığı konteyner/lerin ücreti kadar Banka Teminat Mektubunu kiralayana verir. Kiralama sona erdiğinde kiralayan Banka Teminat Mektubunu geri iade eder. 


Bunun dışında kalan kiralama şartları aşağıdaki şekildedir.


1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

2- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

3- Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

4- Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

5- Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

6- Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

7- Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, ki-ralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

8- Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

9- Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

10- Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

11- Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusur-lardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

12- Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

13- Kiracı ödemeleri peşin yapmak durumundadır. Ödeme yapıldıktan sonra konteyner yüklemesi yapılıp kiracıya teslim edilecektir.

14- Kira bedeli, kiralayanın Garanti Ostim Şubesindeki numaralı hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

15- Kiracı konteyner ücretinin tamamını kiralayana ödeyecek, kiralama süresi sonucunda kalan miktar konteyner tesliminden en geç 1 hafta içerisinde kiracıya iade edilecektir.

16- Herhangi bir anlaşmazlık oluşması durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

Diğer Haberler